คลอโรฟิลล์
  หมายเหตุ  
  ประสบการณ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
คุณเจษฎากร สุยะวาด (คุณอ้อย) เล่าประสบการณ์การป่วยด้วยโรค AIDS อาการระยะสุดท้าย
            
VDO
คุณสมบูรณ์ พรหมจรรย์ (พี่หนู) เล่าประสบการณ์ การป่วยด้วยโรค AIDS อาการระยะสุดท้าย
            
VDO
คุณเตือนใจ กลิ่นสุคนธ์ กับประสบการณ์อาการป่วยจากอาการน้ำในหูไม่เท่ากัน และการใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % ของบ้านสมุนไพรชัยมงคล
            
VDO
การเล่าประสบการณ์ รวมถึงข้อคิดดีๆ ของท่าน พระปลัดสุธีร์พงษ์ และเล่าประสบการณ์จากอาการอาพาธ รวมถึงรักษาตัวในโรงพยาลบาล และประสบการณ์การใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % ให้แก่ญาติโยมได้รับฟัง
            
VDO
หลวงพ่อเล่าประสบการณ์อาการอาพาธจากโรคกระดูกทับเส้น ก่อนใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % และหลังใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % รวมถึงข้อคิดดีๆ ให้แก่ญาติโยมได้รับฟังในวันทำบุญศูนย์บึงกุ่ม (หมู่บ้านสหกรณ์ ซอย 34 -36)
            
VDO
ประสบการณ์เรื่องของโรคไซนัสอักเสบ และโรคไทรอยด์
            
VDO
อาจารย์พินิจ เหลืองอร่าม กับประสบการณ์เรื่องของโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันในเส้นเลือด และโรคมะเร็ง (บริเวณลำคอ) และผลการใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 %
            
VDO + เอกสาร
ประสบการณ์เรื่องของโรคเบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ น้ำท่วมปอด
            
VDO
ประสบการณ์เรื่องของโรคเบาหวาน
            
VDO
ประสบการณ์ การป่วยด้วยโรคความดัน และ ไขมันในเส้นเลือดสูง ข้อเสื่อม
            
VDO
ประสบการณ์เรื่องประจำเดือนมาไม่ปกติ และข้ออักเสบเรื้อรัง
            
VDO
เปรียบเทียบผลการตรวจเลือดก่อนดื่มและหลังดื่ม คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % (Pure Chlorophyll 100 %) ของ คุณบังอร ถาวรจิต
            
เอกสาร
ประสบการณ์อาการป่วยจากอาการอ่อนเพลีย หายใจไม่สะดวก มีน้ำมูกเป็นประจำ และมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูก และเล่าประสบการณ์หลังใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % ของคุณกัลยา บ้านกุดปลาดุก อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ
            
VDO
ท่านโต๊ะอิหม่าม เล่าเรื่องประสบการณ์อาการตอบโต้บำบัดหลังการใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % (Pure Chlorophyll 100 %)
            
VDO
คุณจันทร์หอม ธรรมวงค์ จาก ศูนย์บ้านสมุนไพรชัยมงคล อ.เชียงแสน จ. เชียงราย เล่าเรื่องประสบการณ์อาการป่วยจากโรคกระเพาะอาหาร ซึ่งเป็นเรื้อรังมาหลายปี และอาการหลังใช้ คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % (Pure Chlorophyll 100 %)
            
VDO
เล่าเรื่องประสบการณ์ป่วยด้วยโรคเบาหวาน จนกระทั่งนิ้วล๊อค และอาการหลังจากการใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % ของบ้านสมุนไพรชัยมงคล
            
VDO
คุณวีณา บุญรอดเจริญ เล่าเรื่องอาการประจำเดือนไม่มาหลายปี และมีอาการแน่นหน้าอก เจ็บใต้ฝ่าเท้า นอนแล้วหายใจไม่สะดวก และเล่าอาการหลังใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % และแองเจิล (Angel)
            
VDO
สมาชิกถาม - ตอบ เกี่ยวกับประสบการณ์เรื่อง โรคตับ และการใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 %
            
VDO
คุณนันวิสา บัวครื้น (สา) เล่าเรื่องอาการป่วยจากโรคไมเกรน
            
VDO