แผนที่เดินทางศูนย์บ้านสมุนไพรชัยมงคล กรุงเทพมหานคร ถนนเสรีไทย ซอย 57

หมู่บ้านสหกรณ์ ซอย 34 – 36 ห่างจากปากทางเข้าถนนเสรีไทย ซอย 57 ประมาณ 1500 เมตร

สำนักงานเลขที่ 4 / 907 (หมู่บ้านสหกรณ์ ซอย 34 – 36)

>>